Puur Duurzaam heeft tot doel uw duurzame ambities waar te makenAdvies

ADVIES

Puur Duurzaam adviseert over het pakken
van kansen voor duurzaamheid door de praktijk en de strategie optimaal te combineren. De ene keer is het advies praktisch, zoals energiebesparing. De andere keer is het advies strategisch zoals een duurzaamheidsvisie voor een gemeente.

Duurzaam

DUURZAAM

Samen met onze opdrachtgevers denkt Puur Duurzaam na over oplossingen voor de toekomst. Wij brengen partijen bij elkaar en treden op als regisseur in het complexe palet van beleidsmatige, technische, financiële, organisatorische en juridische elementen.

Mens en milieu

MENS EN MILIEU

Puur Duurzaam zet zich in voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur (people), een duurzaam klimaat (planet) en een optimale balans tussen opbrengst en kosten (profit). Als deze drie P's in balans zijn is er spaken van een zo hoog mogelijke kwaliteit en zo laag mogelijke milieubelasting.
Onafhankelijk advies en begeleiding van energiebesparing- en duurzame energieprojecten

Onafhankelijk advies en begeleiding van energiebesparing en duurzame energieprojecten.

Puur Duurzaam is een adviesbureau op het gebied van milieu en duurzaamheid dat gemeenten, bedrijven en inwoners ondersteunt in proces- en projectbegeleiding bij het realiseren van duurzame ambities.

Puur Duurzaam brengt duurzaamheid in de praktijk door activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen levert Puur Duurzaam een positieve bijdrage aan het verduurzamen van onze samenleving.

PROJECTEN


Logo Gemeente Schagen

In de gemeente Schagen initieert Puur Duurzaam projecten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma (2014-2018) "Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen". De focus ligt met name op het verduurzamen van de bestaande bouw, meer energieneutrale nieuwbouw, meer lokaal opgewekt duurzame energie, duurzame mobiliteit en een toekomstbestendige organisatie met energie zuinige gebouwen en integraal aandacht voor duurzaamheid in alle producten en diensten.

Project Gemeente Schagen

Caseon
Duurzaam Bouwloket
Eco Office
Fair Business
Gemeente Bergen
Gemeente Schagen
Groot Ecobouw
HVC
Mijn Onderneming Duurzaam
RUD