Investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking
Energiebesparen voor bedrijven

Binnen bedrijven en kantoren valt jaarlijks veel geld te besparen door energiebesparingstrajecten op maat te ontwerpen en te implementeren. Zo laten bedrijven en kantoren jaarlijks vele euro's liggen, doordat ze hun onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door zuinige exemplaren.

Slimme ondernemers zijn duurzame ondernemers. Door te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking worden uw energiekosten teruggedrongen en wordt uw bedrijfsvoering sterker. Puur Duurzaam is uw specialist om u te ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering.
Energiebesparing

Lichtscan

Bij bedrijven is veel winst te boeken op het gebied van energiebesparing en het efficiënter omgaan met energie. Zo kost traditionele verlichting bijvoorbeeld veel energie en daardoor veel geld. Aan de hand van een lichtscan krijgt u direct inzicht in de mogelijkheden van led-verlichting voor uw onderneming. Puur Duurzaam geeft u inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, het besparingspotentieel, de investeringskosten, de mogelijke subsidies en/of fiscale voordelen en de terugverdientijd zodat u onderbouwd verdere stappen kunt zetten.

Duurzame energie

Zonnepanelenscan

Heeft u ambitie ten aanzien van de opwekking van duurzame energie en wilt u weten wat de technische, financiële en juridische haalbaarheid is? Een zonnepanelenscan brengt uw ambities en de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie bij elkaar. Puur Duurzaam adviseert en ondersteunt u bij het verduurzamen van uw bedrijfspand.

Duurzaam Ondernemen

Keurmerken en certificering

Duurzaam ondernemen versterkt uw imago als maatschappelijk betrokken ondernemer en werkt onderscheidend ten opzichte van gelijksoortige bedrijven. Er zijn verschillende soorten keurmerken en certificaten. Puur Duurzaam maakt inzichtelijk welk keurmerk of certificaat bij uw bedrijf past en geeft inhoudelijke of administratieve ondersteuning bij het behalen van een keurmerk.

Subsidies

Subsidieadvies

Voor veel duurzame maatregelen zijn subsidies beschikbaar op Europees, nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. Puur Duurzaam onderzoekt of u in aanmerking komt voor subsidie op de door u genomen energiebesparende of duurzame energie maatregelen en hoe u deze kunt ontvangen.

Caseon
Duurzaam Bouwloket
Eco Office
Fair Business
Gemeente Bergen
Gemeente Schagen
Groot Ecobouw
HVC
Mijn Onderneming Duurzaam
RUD