Advies voor gemeenten over duurzame energieprojecten
Energiebesparen voor gemeenten

Duurzaamheid is als beleidsthema de afgelopen jaren flink opgepakt door gemeenten. Dat duurzaamheid hoog op de gemeentelijke agenda blijft staan, heeft mede te maken met vergaande verplichtingen die gemeenten zijn aangegaan om hun aankoop- en aanbestedingsbeleid duurzaam te maken en om de afspraken van het SER Energieakkoord (vóór 2050 klimaatneutraal) uit te voeren.

Sommige gemeenten hebben nog niet zo'n ambitieuze doelstelling. Anderen willen al eerder dan in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor alle gemeenten betekenen deze afspraken een aanscherping van hun beleid. Puur Duurzaam helpt gemeenten met het bepalen van hun ambities, het opstellen van beleid- en uitvoeringsplannen, de implementatie en uitvoering van maatregelen en projecten.

Beleid
Duurzaamheidsprogramma

De meeste gemeenten richten zich op klimaat- en milieubeleid. Andere gemeenten zien duurzaamheid ook als economische kans. Bij sommige gemeenten wordt duurzaamheid ook in het sociale beleid betrokken. Kortom duurzame ontwikkeling raakt veel maatschappelijke beleidsvelden en hun onderlinge samenhang. Puur Duurzaam is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een duurzaamheidsprogramma en uitvoeringsagenda, monitoringplan en het toetsen van belangrijke besluiten aan duurzaamheidscriteria.

Uitvoering
Uitvoeringsagenda

De rol van de lokale overheid verandert: 'van reguleren en initiëren naar faciliteren en stimuleren'. Initiatieven om de woon-, werk- en leefomgeving echt duurzaam te verbeteren komen alleen tot stand als burgers en ondernemers er zelf, direct bij betrokken zijn. Ze zien en ervaren dan wat de voordelen zijn voor mens, milieu en portemonnee, op korte en op lange termijn. Puur Duurzaam ondersteunt gemeenten met de uitvoering van hun duurzaamheidsambities met als uitgangspunt dat partijen samen optrekken, rekening houdend met elkaars wensen, belangen en randvoorwaarden.

Caseon
Duurzaam Bouwloket
Eco Office
Fair Business
Gemeente Bergen
Gemeente Schagen
Groot Ecobouw
HVC
Mijn Onderneming Duurzaam
RUD