Bespaar energie in uw woning of wek zelf duurzame energie op
Energiebesparen voor particulieren

Per 1 januari 2015 moeten álle woningen, zowel bestaande als nieuwbouwwoningen, bij verhuur of verkoop het energielabel voeren. Nieuwbouwwoningen moeten wettelijk aan een steeds lagere EPC voldoen. De EPC is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger de woning. Sinds 1 januari 2011 geldt een EPC van 0,6. In 2015 is de grenswaarde nog verder aangescherpt, tot 0,4. In 2020 ligt de grens mogelijk op nul. Als alles volgens plan verloopt, zal nieuwbouw dan, voor wat betreft het gebouw-gebonden verbruik, energieneutraal zijn.

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of uw bestaande woning wilt verbouwen komen er veel vragen op u af. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Puur Duurzaam geeft, adviseert, coördineert en begeleidt het bouwtraject van idee tot en met de uitvoering waarbij ontwerp, budget en milieu hand in hand gaan, voor nieuwbouw en renovatie.
Nieuwbouw

Energieneutrale nieuwbouw

Het bouwen van uw eigen woning biedt u de kans om energieneutraal bouwen mee te nemen als uitgangspunt bij het ontwerp van uw woning. Door uw woning zon georiënteerd te bouwen, optimaal te isoleren en duurzame energie te gebruiken bespaart u veel op uw energieverbruik. Door bij de bouw ook gebruik te maken van duurzame materialen en waterbesparende maatregelen ontziet u het milieu maximaal. Puur Duurzaam adviseert en begeleidt van ontwerp tot realisatie van uw energieneutrale nieuwbouwwoning.


EPC berekening

De energiemaatregelen die u kiest bij het bouwen van uw woning vormen samen de EPC berekening. De EPC is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger uw woning. Een EPC berekening moet als bijlage bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning worden ingediend. Puur Duurzaam is gecertificeerd in het opstellen van een EPC berekening voor het ontwerp van uw nieuwbouwwoning.


Bestaande bouw

Maatwerkadvies

Investeringen in energiebesparende maatregelen in uw woning of het opwekken van uw eigen energie levert u veel voordeel op. Zo betaalt u lagere kosten voor uw gas- en elektriciteitsverbruik, stijgt de waarde van uw woning en ontvangt u een gunstiger energielabel voor uw woning. Daarnaast wordt het comfort van uw woning sterk vergroot en levert u een bijdrage aan een leefbare wereld. Puur Duurzaam is gespecialiseerd in het verstrekken van een onafhankelijk maatwerkadvies voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie in uw woning.

Energielabel

Als woningeigenaar bent u verplicht om voor uw woning een energielabel te hebben. Het energielabel geeft met klassen (G tot en met A) en kleuren (rood tot en met donkergroen) aan hoe energiezuinig uw huis, appartement of wooncomplex is. Puur Duurzaam is gecertificeerd in het afgeven van een energielabel voor uw bestaande huis of nieuwbouwwoning.

Warmtecamera

Met een warmtecamera worden infrarood foto's gemaakt die temperatuurverschillen van uw woning visualiseren. Aan de hand van deze foto's worden warmteverliezen zichtbaar. U kunt bijvoorbeeld zien hoe goed de isolatie is, of dat er warmte weglekt door kieren bij ramen en deuren. Puur Duurzaam maakt warmtefoto's van uw woning en geeft u gericht advies om direct energie te besparen.

Caseon
Duurzaam Bouwloket
Eco Office
Fair Business
Gemeente Bergen
Gemeente Schagen
Groot Ecobouw
HVC
Mijn Onderneming Duurzaam
RUD